2018.03.30
BY isabeau

PETER & HICHAM

HIPSTER/MUSLIM: BORGERHOUT/ANTWERPEN (2016)

Peter

Borgerhout
Je merkt dat er een instroom is van twintigers en dertigers die op zoek zijn naar ruimte binnen Antwerpen. Mede door de gigantische verkeersdrukte en relatief weinig publieke ruimte, zijn de huurprijzen in Borgerhout laag. Mensen uit de creatieve sector, theatertechniekers en kunstenaars, het type mens dat naar dit soort locaties graviteert. Het soort sociaal weefsel waar ik mij bekend in voel. Wel behoorlijk wit ja.

Ik heb het gevoel dat het gescheiden economieën zijn: het gaan naar de Marokkaanse kapper voelt nog altijd als een drempel. Op het moment dat je de zaak ingaat voel je dat je niet zijn bedoelde clientèle bent. Ze vinden je aanwezigheid niet erg, maar het voelt wel vreemd. Het is misschien zo belachelijk voor de hand liggend dat mensen eraan voorbij kijken maar de meeste allochtonen gaan niet naar een lokaal waar alcohol is. Punt. En tachtig, misschien wel negentig procent van de Vlamingen gaan niet naar een plaats waar geen alcohol is en daarmee is er een barrière gesteld die het lastig maakt voor georganiseerde festiviteiten als Borgerrio en elk ander typisch gesubsidieerde volksfeest.

Samenleving
Idealiter hoop ik dat er meer seks tussen bevolkingsgroepen komt. De traditie van het niet thuis mogen komen met een andere kleur met als gevolg dat zelfs de derde generatie huwelijkspartners zoeken in het land van herkomst. Niet eens binnen de eigen gemeenschap in Vlaanderen, maar actief op zoek gaat naar een soort ongeschoolde puurheid dat daarop ook de werkeloosheid ingaat. Je gaat niet ver raken als iedereen op zijn eigen eilandje blijft. Ik hoop dat uiteindelijk, binnen tien en vijftig generaties, iedereen dezelfde kleur krijgt. Dan is het probleem opgelost en het is ook nog eens goed voor de weerstand.

Iedereen mag doen wat hij wilt met zijn uiterlijk, zolang hij er niemand anders mee kwetst. Het beknibbelen op het feit dat je iets niet mag aan doen is te zot voor woorden. Het laat zien dat België, of eigenlijk Europa zich niet kan identificeren met het idee van een open seculiere maatschappij. Ze lijken niet te weten wat het betekent en gaan op in een soort persoonlijke, mob-mentality, het zij en wij principe, en duwen mensen terug. We dwingen mensen een kant te kiezen, en duwen ze dieper terug richting hun eigen eilandje. We richten ons op thema’s die er niet te doen en verliezen daardoor het gevecht over dingen die er wel toe doen.

Onder het mom van multiculturaliteit kun je geen dingen toelaten die in strijd zijn met onze grondwet. Je kunt een rabbi of imam niet toestaan, op welke basis dan ook, dat zij hun eigen kinderen verbieden homoseksueel te zijn. Neem de chassidische gemeenschap, die zitten in zo’n beklemmende en beklijvende omgeving. Die sluiten zich naar mijn weten nog veel meer af dan de moslims. Met als resultaat dat die mensen echt heel ongelukkig zijn, en niet eens weten dat ze ongelukkig zijn. Vervolgens gaan ze op zoek naar psychologische zorg, waar wij dan als maatschappij voor betalen. In de plaats van die mensen gewoon een beetje vrijer laten zijn. Zoiets moet niet verdedigd worden. Er moet gezegd worden: dit hoort niet.

Identiteit
België heeft geen gevoel voor identiteit. Ik denk dat tachtig procent van alle Vlamingen zich identificeert als Vlaming en niet als Belg. Er bestaat geeneens Belgische televisie. We weten waarschijnlijk beter wat er vandaag in Syrië gebeurd dan in Wallonië. Ik denk dat de meeste gegoede middelklassen in de wereld met een academische opleiding de neiging heeft om te zeggen dat zij een wereldburger zijn. Voor hen zijn er geen grenzen, grenzen zijn enkel tof en exotisch.

Tijdgeest
Paniek en flame-wars,  dat is hoe ik de huidige tijdgeest beschrijf. Mensen leven niet meer van dag tot dag, maar van seconden tot seconden. Ik heb een optimistische inborst, en ben geen realist, maar ook ik zie het hier ontaarden in oorlog. Ken je het gezegde: de oorlog is maar twee maaltijden weg? We zijn uiteindelijk primaten, zolang alles goed geregeld is en voor het grijpen ligt, gaat het prima. Maar zodra iedereen twee dagen geen eten heeft, vallen er doden. De afstand die wij hebben tot de chaos is flinterdun.

Hicham

Borgerhout
Er zijn de afgelopen jaren veel meer blanke Belgen in Borgerhout komen wonen. Mede omdat er een subsidiewet kwam waarbij je tot 25.000 euro kon ontvangen om in Borgerhout een huis te kopen. De regels waren zo opgesteld dat enkel de blanke Belgen hier uiteindelijk recht op hadden. Zo moesten je ouders Nederlands spreken en in België geboren zijn. Allemaal onder het mom van de opwaardering van de buurt, want een buurt wordt opgewaardeerd wanneer je er blanke mensen insteekt. Los daarvan is de omgang tussen blank en niet blank heel casual.  Er is geen vijandigheid onderling. De buren zeggen hallo tegen elkaar, iedereen kent elkaar en helpt elkaar. Het is een plek waar ik me altijd heel veilig voel. Een plek waar ik me thuis voel. Wel kan de buurt zich verbeteren als het gaat om luchtvervuiling, het groen en verkeersveiligheid; het is een chaos als ik er fiets.

Identiteit
Ik heb het gevoel dat het westen een nieuw soort islam voor mij aan het creëren is waarbij de uiterlijke kenmerken van de islam van het straatbeeld langzaamaan worden verwijderd. Waarin je een goede moslim bent als je dit en dat doet, maar waar je ook steeds meer moet distantiëren van een aantal zaken. Tot op het moment dat je zoveel toegeeft dat je op ten duur geen islam meer hebt. In zekere zin is het westen aan het radicaliseren, maar dit wordt enkel getrivialiseerd, gebagatelliseerd en gerelativeerd. Tijdens je middelbare school jaren wordt er een westerse geschiedenis gepresenteerd die zo sterk en overwinnend lijkt te zijn, maar leren we nooit over de successen van de islam. Het enige wat wij over de sharia hebben gehoord is dat het een ideologie is waar ze handen afhakken. Onze religie, onze hele geschiedenis en cultuur wordt altijd herleid naar één of twee aspecten waar wij ons vervolgens over moeten verdedigen.

Conformeren
Ik vind het erg spijtig dat er zoveel energie moet gaan naar het conformeren om toch maar die goede Marokkaan te zijn, die goed geïntegreerde moslim. Het zijn vaak bezorgde ouders die zeggen: ‘ Gaat gij wel werken vinden met zo’n baard?’ Gewoon dat je al op voorhand weet dat je veel meer moeite gaat moeten doen om aan een job te raken. Het conformeren begint al op school waar je je schuldig voelt omdat je ook een andere taal goed spreekt. Er is altijd een deel van de energie die moet gaan naar je jezelf bewijzen, jezelf verdedigen, jezelf beschermen. Niet iedereen heeft daar zin in en begint daarom iets voor zichzelf. Ik ben liever arm voor mijzelf, dan rijk voor iemand anders. Ondanks de werkloosheidscijfers zie je tegelijkertijd een klim op de sociale ladder die je zelden ziet voorkomen. De grootouders die hier zijn gekomen konden vaak niet eens lezen of schrijven, en hebben kleinkinderen voortgebracht die nu advocaat zijn of professor. Dit laat zien dat we de hoop niet verloren hebben en door blijven vechten.

Tijdgeest
Er wordt een cirkel getekend en binnen deze cirkel ben je vrij om te denken en te zeggen wat je wilt, als het maar binnen de geaccepteerde lijnen valt. Deze cirkel lijkt alleen steeds kleiner te worden. Ik vind de democratie een slecht concept. Het is een systeem dat niet werkt, en al honderd jaar bewezen heeft dat het niet werkt. Als je kijkt naar hoeveel mensen vandaag de dag sterven voor het o zo superieure democratie, hoeveel oorlogen ervoor gevoerd worden. Het is niet meer de democratie van het volk, het is de democratie van de rijke mensen, de blanke man om precies te zijn, die het inzetten hun rechten, luxe en privileges te behouden. Maar op het moment dat je aangeeft dat de democratie niet werkt, ben jij de extremist met radicaal gedachtegoed. Behalve als je een blanke niet-moslim bent; dan is het geleerd en ben je een academicus. Ik ben een volledig voorstander van de Islamitische wet. Allah heeft de mens geschapen, dus Allah weet ook als beste welke manier van samenleven optimaal is voor de mensen. We moeten stoppen de islam te herleiden tot een hoofddoek, verdoofd slachten, het al dan niet handen schudden. De islam is veel breder dan dat. Laten we het hebben over de sociologie binnen de islam, de filosofie, over de rijke geschiedenis. De mens gaat zich pas echt vrij voelen als hij onder de islam leeft.