2018.03.20
BY shirin

PETER & UMAR

HIPSTER/MUSLIM: AMSTERDAM/AMSTERDAM-WEST (2015)

Umar is geboren en getogen in Amsterdam West. Zijn ouders komen uit Pakistan. Hij studeert maatschappelijk werk, loopt stage bij een stichting die activiteiten organiseert voor vluchtelingen en wil zich graag verder ontwikkelen als grafisch ontwerper. Samen met zijn vrouw reist hij graag de wereld over naar nieuwe plekken.

Religie
Islam is meer dan slechts een religie voor mij. Het is een absolute levenswijze, die elk facet van het leven ordent, vormgeeft en beheert. Voordat ik mijn religie herontdekt had, was ik de standaard doorsnee puber die je altijd ergens buiten met zijn vrienden kon treffen en bezig was met gekkigheden. Maar dit gaf me aan het einde van de dag weinig voldoening. Ik had dit op veel andere manieren kunnen invullen, middels yoga of kunst, maar door de hele politieke situatie in de moslimlanden, vond ik de antwoorden in de Islam. De achterliggende wetenschappen, de theologie, ideologie, alles, het gaf me een kristalhelder perspectief op dingen.

Van huis uit was er veel liefde voor de Islam, maar de religie had meer een culturele wending gekregen. Het bleef bij het vasten en de vrijdaggebeden en alle overige zaken kregen invulling vanuit de cultuur, die wel eens haaks kon staan op de Islam. Het was dan ook voor iedereen even wennen toen ik ervoor koos om mijn Islamitische ‘roots’ serieus te nemen, zeker toen ik dingen achterwege liet die ik eerst wel deed.

Men heeft een heel ignorant en oppervlakkig beeld van de Islam en zijn heerschappij. Alsof de religie alleen bestaat uit hudood (bestraffingen): het afhakken van handen of hoofden. Er wordt niet gesproken over ons sociaal, educatief of economisch systeem.

Beeldvorming
Men heeft een heel ignorant en oppervlakkig beeld van de Islam en zijn heerschappij. Alsof de religie alleen bestaat uit hudood (bestraffingen): het afhakken van handen of hoofden. Er wordt niet gesproken over ons sociaal, educatief of economisch systeem. Systemen die 1400 jaar lang over de wereld geheerst hebben, en ook oplossingen kunnen bieden voor de huidige wereldproblematiek. Een succesvol systeem dat begonnen is in Medinah en vervolgens een groot deel van de wereld heeft overgenomen. Van Indonesië tot aan Spanje.

In Islam is het winstgevende oogmerk niet ‘the thing’. Daar ligt de focus niet op. Natuurlijk willen we succes hebben, maar het kapitalistische, ik-wil-winst-hebben-al-gaat-het-ten- kosten-van-anderen, moet niet de mindset zijn.

Barmhartigheid en genade, deze twee zaken vormen een belangrijk onderdeel van een staat die heel veel verplichtingen kent naar de mens. Zowel naar Moslims en als niet-Moslims. Het is een Rijk dat tegen over beiden verplicht is om hen te voorzien in hun basisbehoeften, zaken zoals onderdak, kledij, voedsel en dergelijke. Je zal daar niet de taferelen zien als van het Amerikaans straatbeeld, met daklozen die aan hun lot worden overgelaten. Het is door een tekort aan kennis en het missen van een fatsoenlijk referentiekader, dat men zo’n staat synoniem durft te stellen aan iets als ISIS.

In eerste plaats ben ik Moslim. Dat vormt mijn identiteit. Al mijn normen en waarden, doen en denken, de besluiten die ik dagelijks neem, zijn gebonden met de Islam. Vervolgens zie ik mijzelf vreemd genoeg als Amsterdammer. Als derde zou ik mezelf een Pakistaan of Nederlander noemen.

Identiteit
In eerste plaats ben ik Moslim. Dat vormt mijn identiteit. Al mijn normen en waarden, doen en denken, de besluiten die ik dagelijks neem, zijn gebonden met de Islam. Vervolgens zie ik mijzelf vreemd genoeg als Amsterdammer. Als derde zou ik mezelf een Pakistaan of Nederlander noemen. Soms vind ik het jammer dat mensen zo weinig moeite doen om dingen te onderzoeken, of om andere mensen beter te leren kennen. Praten, van gedachten wisselen en discussiëren is daarom erg waardevol.

Daarnaast ervaar ik de buurt als een warme buurt, waar mensen echt met mekaar leven en niet alleen naast elkaar. En als je mensen op de juiste manier erbij betrekt, hoeven er geen problemen te zijn.

Amsterdam West
Ik ervaar Amsterdam West als divers. Er is diversiteit onder mensen, groepen en ideeën. De mensen zijn er ook niet zo bekrompen en kortzichtig. En dat maakt West erg interessant. Natuurlijk heb je her en der wat criminaliteit onder de jongeren, maar dat heb je overal.

Daarnaast ervaar ik de buurt als een warme buurt, waar mensen echt met mekaar leven en niet alleen naast elkaar. En als je mensen op de juiste manier erbij betrekt, hoeven er geen problemen te zijn.

Het stereotype beeld van de Moslim is momenteel zo krom en negatief politiek beladen. Ik erger me er kapot aan. Als ik bijvoorbeeld met mijn gewaad over straat ga, dan kijken mensen raar naar me. Daarom herken ik me ook in dit project. Hoe zouden ze naar me kijken als ze weten dat ik van kunst houd bijvoorbeeld, of van reizen en mode?

Stereotypering
Het stereotype beeld van de Moslim is momenteel zo krom en negatief politiek beladen. Ik erger me er kapot aan. Als ik bijvoorbeeld met mijn gewaad over straat ga, dan kijken mensen raar naar me. Daarom herken ik me ook in dit project. Hoe zouden ze naar me kijken als ze weten dat ik van kunst houd bijvoorbeeld, of van reizen en mode? Ik vind de hokjes waarin we geplaatst worden vaak zo simplistisch.

Ook heb ik het gevoel dat we vooral door de media, en ook door de overheden tegen elkaar worden opgehitst. Ik heb zelf zoveel niet-Islamitische vrienden. Ik kan het met veel verschillende mensen vinden, zolang we maar op één lijn zitten. En hiermee bedoel ik het hebben van een gevoel van wederzijds respect naar de ander. Moslim of niet Moslim. Een van mijn betere vrienden is bijvoorbeeld een agnost. Ondanks dat hij zelf niet religieus is hebben we veel gesprekken over religie en de Islam. En wanneer nu mensen in zijn omgeving het hebben over ISIS, dan is hij dankzij bepaalde voorkennis in staat om hun erop te wijzen dat ze in werkelijkheid geen staat zijn en al helemaal geen Khilafah.

Peter is geboren in Amsterdam, is daar niet opgegroeid, maar woont nu alweer acht jaar in de hoofdstad. Na drie keer uitgeloot te zijn voor geneeskunde, besloot hij naar de kunstacademie te gaan. Daar studeerde hij voor grafisch ontwerper. Nu werkt hij zelf niet alleen als grafisch ontwerper, maar ook als fotograaf en kunstenaar.

Identiteit

We leven in een tijd waar veel mensen in de creatieve sector niet echt meer één duidelijk afgebakend beroep beoefenen. Sommige mensen lossen dat op door dingen als ‘Fashion DJ’ en ‘Art Bishop’ te bedenken wanneer ze wordt gevraagd wat voor werk ze doen. Ik denk dat ik het maar simpel houd en designer ben. Dat woord is al breed genoeg en heeft voldoende lading; je kunt er eigenlijk alle kanten mee op.

Ik probeer mijn werk altijd dicht bij mezelf te laten staan: mijn, in mijn ogen, beste werk,is allemaal onderdeel van het grotere verhaal. Achter ieder werk zit een specifieke gedachtegang, mijn gedachtegang. Dat is de stempel die ik er op druk. Ik heb heel uiteenlopende projecten, maar uiteindelijk zijn ze toch heel duidelijk met elkaar verbonden als je alles naast elkaar ziet.

Wanneer iemand uit het buitenland me vraagt waar ik vandaan kom, zeg ik Amsterdam. Het is toch een begrip dat iedereen kent.

Amsterdam

Wanneer iemand uit het buitenland me vraagt waar ik vandaan kom, zeg ik Amsterdam. Het is toch een begrip dat iedereen kent. Ik ben er geboren, dus dan mag ik dat ook wel zeggen vind ik. Amsterdam gaat steeds meer de goede kant op. Acht jaar geleden wilde je bijvoorbeeld echt niet in Oost komen: het was zo crimineel. Nu is het zoveel opgeruimder en netter. Ik hoop alleen niet dat het omslaat naar een saaie Oud-Zuid wereld. Daar heb ik ook een tijdje gewoond, zo saai was dat. Er leeft daar niemand op straat.

Al ben ik zelf niet gelovig, denk ik wel dat religie op een hele praktische manier onderdeel van onze maatschappij is. Ook al denk je er zelf niet mee bezig te zijn, het is toch onderdeel van alles wat je doet. Dat op zondag de winkels dicht zijn is van oorsprong iets religieus.

Geloof

Al ben ik zelf niet gelovig, denk ik wel dat religie op een hele praktische manier onderdeel van onze maatschappij is. Ook al denk je er zelf niet mee bezig te zijn, het is toch onderdeel van alles wat je doet. Dat op zondag de winkels dicht zijn is van oorsprong iets religieus.

Ik zie geloof als volgt: mensen leven binnen en buiten. Alles van buiten komt naar binnen en binnen is hoe je over dingen denkt en hoe je ze voelt. Religie is van binnen, het is de oorsprong. Of je gelooft in Jezus, Allah, Boeddha: geloof gaat van binnen naar buiten. Je voelt van binnen wat goed en slecht is. In dat opzicht ben ik niet heel anders. En als ik het echt niet weet heb ik altijd mijn vrienden nog die als spiegel dienen.

Bij mijn gelovige vrienden zie ik hun geloof eigenlijk alleen uit praktisch oogpunt. Wanneer we samen eten bedenk ik me wat die persoon allemaal mag eten en wat niet. Hetzelfde als wanneer je samen eet met een vegetarische vriend. Dan houd je daar ook rekening mee. Je denkt er eigenlijk niet over na. Tot je voor ze moet koken,

Bij tradities vind ik het belangrijk om uit te zoeken waar ze vandaan komen, wat het verhaal er achter is. Traditie komt niet zomaar ergens vandaan. Je moet bedenken: “Oké, het staat in dit boek. Maar waarom staat het daar in?” Je moet niet iets blijven doen alleen omdat het een traditie is.

Stereotypering

Mensen denken vaak dat ik buitenlands ben. Zeker in een stad als Amsterdam, waar ontzettend veel buitenlanders wonen, word ik vaak in het Engels aangesproken. Het heeft iets heel anoniems en dat vind ik fijn. Niet zozeer het altijd anoniem zijn, maar meer dat die mogelijkheid er is.

In de traditionele media doen ze vaak alsof ze heel genuanceerd zijn, terwijl dit niet het geval is

Tijdsgeest

Ik weet niet precies hoe ik deze tijdsgeest zou moeten omschrijven. Misschien is dat alleen maar terugblikkend mogelijk. Ik denk wel dat er een overvloed aan nuance is door het internet. Op Instagram bijvoorbeeld: heel veel mensen doen eigenlijk precies hetzelfde, maar dan net even anders.

In de traditionele media doen ze vaak alsof ze heel genuanceerd zijn, terwijl dit niet het geval is. Toch hebben ze een bepaalde autoriteit.Over de toekomst ben ik positief ingesteld. Als je ergens negatief over bent, moet je de handen uit de mouwen steken en er iets van maken.